God Jul

God Jul

Gledelig jul Desember er som kjent tiden for å se tilbake på året som har gått, og forberedelse til det nye. Vi takker for samarbeidet i 2019, og håper på et godt samarbeid i året som kommer. Ankerløkken har også i år valgt å støtte Kirkens Bymisjon, ved å gi middager og et trygt sted å spise, til mennesker i rus og gatemiljøene i Oslo. Dette i håp om å bidra til en bedre hverdag. Med de beste ønsker om en god jul og et godt nytt år!

Vennlig hilsen
Ankerløkken Equipment AS