Simex

Simex er en italiensk anerkjent produsent av spesialmaskiner til anlegg og industri, og er spesialist på blant annet fresere, knuse- og sikteskuffer samt grus- og asfaltutleggere. De leverer også kompaktorplater for komprimering av flater og spesialapplikasjoner for en rekke ulike bransjer.

Som eksklusiv forhandler av Simex’ produkter i Norge, besitter vi i Ankerløkken Equipment unik kunnskap om denne kvalitetsprodusenten.

Ta kontakt for mer informasjon om vår serie fra Simex. Vi er behjelpelig med de aller fleste spørsmål, og gir deg gjerne et godt pristilbud.

Asfaltutleggere for kompaktlaster

Simex asfaltutlegger er utformet for å effektivt legge asfalt eller fyllmaterialer i forbindelse med gangvei eller bilveier. Utleggeren er enkel å operere, lett å frakte, presis, effektiv og lett å rengjøre.

Grøftefres for gravemaskiner og kompaktlaster

Simex grøftefres er tilpasset graving av harde overflater. Dette er et ideelt verktøy for å fresing av kabel- og fibergrøfter. Fresen er et verktøy med høy effektivitetsgrad, god presisjon med lavere støynivå, slik at den er godt egnet på steder hvor lav lyd er å foretrekke. Dette kan være i tilknytning til skolebygg, sykehus eller andre befolkede infrastrukturer. Les mer om Simex grøftefres her.

Asfalt- og betongfres for gravemaskiner og kompaktlaster

Simex asfalt- og betongfresere fjerner hele eller deler av asfalt- og betonglag  i forbindelse med grøfting eller fresing av forringede områder. Freserne fra Simex er velegnet for harde og kompakte overflater, og gir deg gode muligheter for å gjenbruke fresemassen til å fylle i grøftene på et senere tidspunkt. Freserne kan brukes både horisontalt, vertikalt eller skrått.

Med asfalt- og betongfres fra Simex er du garantert konstant fresedybde, god oversikt for operatør, god stabilitet og ingen vibrasjoner, samt et godt resultat hver gang. Les mer om asfalt- og betongfres fra Simex her.

Knuseskuff reduserer materialet på arbeidsplassen

Simex knuseskuff er godt egnet for prosjekter hvor det er behov for å håndtere store mengder masse på stedet, og ønsker å redusere materialenes volum. Det unike rotorsystemet sørger for en ideell knusing av materialer som armert betong, tre, tegl, leca eller våte materialer.

Den lette vekten sørger for en optimal og vibrasjonsfri arbeidshverdag, for både maskin eller operatør. I tillegg er verktøyet enkelt å laste, og utfører sine oppgaver med et lavt støynivå. Les mer om knuseskuffene fra Simex her.

Simex kompaktorplater gir et perfekt komprimert underlag

Vibroplate montert på graver er kostnadseffektiv og behagelig i bruk. Kompaktorplatene er designet for å kunne komprimere alle typer flater, for et jevnt underlag som gir et godt grunnlag for videre arbeider. Vibroplatene er nøyaktige, allsidige og krever lite rutinevedlikehold. Les mer om Simex kompaktorplater her.

Rotasjonsfres for minigravere

Med rotasjonsfres fra Simex freser du stubber, tele, murpuss og betong på en effektiv og nøyaktig måte. Simex rotasjonsfres gir gir minimalt med vibrasjon, og er godt egnet for siste finpuss av tunneller, tak, industrigulv og andre harde overflater. Vi har også rotasjonsfres godt egnet for profilering. Les mer om rotasjonsfres her.

Simex produktbrosjyrer

Simex – Nye produkter 2016

Simex produktkatalog – utstyr til gravemaskin

Simex produktkatalog – utstyr til kompaktlaster

Kontakt oss for mer informasjon om våre produkter fra Simex

Vi har høy kompetanse på de ulike produktene fra Simex, og hjelper deg gjerne med å velge produkter du vil ha stort utbytte av i din hverdag.

Ta kontakt med oss. Vi er alltid behjelpelige, og gir deg gjerne et godt pristilbud.

 

simex_avtale

1353874651950.CenterCrop.w-451.h-451.Save.img