ROTEX finsikter

ROTEX finsikter

For all finsikting av tørre materialer er ROTEX det beste valget. Bruksområder er sikting av slipematerialer, dyrefôr, kjemikalier, farmasøytiske- og plastikkmaterialer, sikting av gjødningsmaterialer, leire og ildfaste materialer, sikting av næringsmidler, kjøtt og benmel og sikting av metallpulver.

Ønsker du prisinformasjon eller har andre forespørsler? Kontakt oss gjerne.

Fordeler som har gjort ROTEX verdenskjent:

Effektiv sikting uten at produktet forringes

Den roterende bevegelsen av sikten som ligger nærmest horisontalt (monteres i bare 4 graders vinkel), gjør at materialet straks fordeler seg over siktedekkets bredde. Da det ikke forekommer noen kraftig risting eller vertikal bevegelse av materialet, vil de fine materialkorn synke ved lagdeling og lett passere gjennom sikteduken.

De større materialkorn transporteres over siktedekket mot utløpsenden hvor siktens langsgående bevegelse effektivt fjerner materialkorn som ligger over ønsket produksjonsstørrelse. Når siktemaskiner installeres med betydelig helning, blir den vertikale projeksjon av maskeåpningene mindre enn den faktiske lysåpning i sikteduken. ROTEX siktene derimot gir effektiv utsikting av materialet gjennom den fulle lysåpning i sikteduken.

Renseballer forhindrer tetting av sikteduken

ROTEX har renseballer av gummi som slår kontinuerlig mot undersiden av sikteduken. Denne rensemetode forhindrer at materialkorn med spesiell form setter seg fast i sikteduken, og eliminerer problemer med duktetting.

Renseballene forårsaker også en svak risting av materialet som befordrer lagdeling og separerer materialkorn som har en tendens til adhesjon.

Rensesystemet kan justeres slik at det tilpasses det aktuelle siktematerialet i hvert enkelt tilfelle. Dette gjøres ved å variere renseballenes dimensjon og antall. Renseballenes arbeidsintensitet, kan også justeres ved å forandre utformingen av bæredekket.

Festing av sikteduken

Rotex har en patentert metode for fastsetting av sikteduken til sikterammen ved hjelp av spennklemmer, laget av fjærstål. Spennklemmene smekkes enkelt inn på sikterammen, og maljene i siktedukens omkrets, tres derpå inn på spennklemmene. Merk disse fordelene ved ROTEXs patenterte festemetode:

1. Automatisk dukstramming

De patenterte spennklemmene sikrer en konstant stramming av duken over hele sikteflaten, slik at punktvise opphopninger av materialet, forhindres effektivt. Derved oppnås en bedre siktenøyaktighet, tetting av sikteduken unngås, siktedukens levetid øker, resultatet er et bedre produkt og en bedre produksjon.

2. Enkel utskifting av sikteduken

Med ROTEXs patenterte system kan utskifting av sikteduken foretas manuelt uten bruk av spesialverktøy og med minimalt tap av produksjonstid. Denne enkle og hurtige utskiftingsmetoden bidrar til å gi maksimalt produksjonsutbytte av maskinen.

Reserve sikteduker for forskjellige fraksjoner kan rulles opp og lagres på et beleilig sted. Det trengs ikke ekstra sikterammer – derfor reduseres både den opprinnelige investering og de senere vedlikeholdsutgifter.

Kontakt oss for mer informasjon om ROTEX’ finsikter.

ROTEX-A 087
ROTEX-A 087

Rotex__004

Rotex__002