Lucky grusharpe for sortering av grus

På en byggeplass, uansett om du er der for å bygge eller rive ned, vil du ha behov for ekstra jord og grus. I noen tilfeller kan det være vanskelig å oppdrive hvor mye jord som skal til, og hvor mye du har behov for. Derfor kan det være praktisk med en sorteringsmaskin.

LUCKY grusharpe er utformet for å sortere ulike materialer på arbeidsplassen. Med fjærbelastet og en fleksibel konstruksjon, passer den like godt for store som små hjullastere og gravemaskiner.

Selvrensende sorteringsmaskin

Sorteringsvinkel i kombinasjon med selv-vibrerende konstruksjon og stålinnfestingen gjør at Lucky-harpen fungerer som en selvrensende enhet. Dette sørger også for lang levetid, og lavere driftskostnader.

Lave driftskostnader

Lave service- og vedlikeholdskostnader sikrer lave driftskostnader og god sorteringsøkonomi. Luckys grusharpe er derfor et velegnet produkt for deg som ønsker god kvalitet, sikkerhet og lang holdbarhet.

Mobil og praktisk

Mobilitet er nøkkelen til å øke effektiviteten. Sorter alltid så nær grunnmaterialet som mulig for å redusere kjøretiden for lastemaskinen. Dermed sparer du tid samtidig som du får gjort mer.

9 fordeler med Lucky grusharpe

  1. Enkel å bruke
  2. Sorterer sand, stein, grus, matjord, belegningsstein, etc.
  3. Miljøvennlig
  4. Fungerer like godt med hjullaster som med gravemaskin
  5. Flyttes enkelt på arbeidsplassen
  6. Gjenvinner direkte på stedet
  7. Selvrensende
  8. Rask montering/demontering
  9. Flyttes enkelt mellom arbeidsplasser

Lucky har over 30 års erfaring sørger for et godt kjøp! Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon eller er interessert i å bestille Lucky grusharpe.